شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک)

شبکه جامع کارشناسان کشاورزی ایران

کارشناسان تخصصی و حِرَف کشاورزی

حِرَف، مهارت‌ها و تخصص‌های مختلف حوزه کشاورزی در این صفحه در دسترس شما هستند. به راحتی ارتباط بگیرید، مشاوره دریافت نمائید و از خدمات کارشناسان بهره‌مند شوید. برای ارتباط با کارشناس مورد نظر خود میتوانید از جستجو و یا فیلترهای موجود استفاده کنید.

0 +
کارشناس در خدمت شما
79
79 کارشناس در خراسان رضوی
1
1 کارشناس در سیستان و بلوچستان
4
4 کارشناس در خراسان شمالی
4
4 کارشناس در آذربایجان شرقی
3
3 کارشناس در آذربایجان غربی
22
22 کارشناس در اصفهان
12
12 کارشناس در تهران
1
1 کارشناس در چهارمحال و بختیاری
10
10 کارشناس در فارس
4
4 کارشناس در کردستان
12
12 کارشناس در گلستان
3
3 کارشناس در مازندران
5
5 کارشناس در گیلان
3
3 کارشناس در مرکزی
2
2 کارشناس در اردبیل
7
7 کارشناس در یزد
1
1 کارشناس در هرمزگان
5
5 کارشناس در خراسان جنوبی
7
7 کارشناس در خوزستان
2
2 کارشناس در ایلام
3
3 کارشناس در البرز
1
1 کارشناس در قم
1
1 کارشناس در زنجان
1
1 کارشناس در کرمان
5
5 کارشناس در کرمانشاه

جستجوی کارشناس

بر اساس نام

بر اساس کد

استان

مدرک تحصیلی

حوزه فعالیت

حرفه‌ها

حرفه زراعت و باغ
حرفه گلخانه
حرفه دام و طیور

تخصص ویژه

تخصص زراعت
تخصص باغات
تخصص گلخانه
تخصص گلخانه هیدروپونیک
تخصص دام و طیور

زمینه مشاوره

دکتر آرمین اسکوئیان
دکتر آرمین اسکوئیان

باغبانی/زراعت/گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EAROS807051

دکتر آرمین اسکوئیان

خراسان رضوی

دکتر آرمین اسکوئیان

باغبانی, زراعت, گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EAROS807051

دکتر مجتبی حسینیان
دکتر مجتبی حسینیان

باغبانی/زراعت/گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EMOHO773951

دکتر مجتبی حسینیان

خراسان رضوی

دکتر مجتبی حسینیان

باغبانی, زراعت, گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EMOHO773951

دکتر محمد کافی
دکتر محمد کافی

زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EMOKA626951

دکتر محمد کافی

خراسان رضوی

دکتر محمد کافی

زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EMOKA626951

دکتر احمد نظامی
دکتر احمد نظامی

زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EAHNE155551

دکتر احمد نظامی

خراسان رضوی

دکتر احمد نظامی

زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EAHNE155551

دکتر جعفر نباتی
دکتر جعفر نباتی

باغبانی/زراعت/گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EJANA718151

دکتر جعفر نباتی

خراسان رضوی

دکتر جعفر نباتی

باغبانی, زراعت, گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EJANA718151

دکتر محمد جواد احمدی
دکتر محمد جواد احمدی

باغبانی/زراعت/گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EMOAH685151

دکتر محمد جواد احمدی

خراسان رضوی

دکتر محمد جواد احمدی

باغبانی, زراعت, گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EMOAH685151

دکتر احسان اسکوئیان
دکتر احسان اسکوئیان

علوم دام/گیاهان دارویی

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EEHOS829451

دکتر احسان اسکوئیان

خراسان رضوی

دکتر احسان اسکوئیان

علوم دام, گیاهان دارویی

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EEHOS829451

دکتر یحیی سلاح ورزی
دکتر یحیی سلاح ورزی

باغبانی

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EYASE224451

دکتر یحیی سلاح ورزی

خراسان رضوی

دکتر یحیی سلاح ورزی

باغبانی

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EYASE224451

دکتر محمد سیبی
دکتر محمد سیبی

باغبانی/زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EMOSI531087

دکتر محمد سیبی

کردستان

دکتر محمد سیبی

باغبانی, زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EMOSI531087

مهندس سامان محمدزاده
مهندس سامان محمدزاده

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESAMO994251

مهندس سامان محمدزاده

خراسان رضوی

مهندس سامان محمدزاده

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESAMO994251

دکتر سمیه نظامی
دکتر سمیه نظامی

باغبانی/زراعت/گیاهان دارویی

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: ESONE908351

دکتر سمیه نظامی

خراسان رضوی

دکتر سمیه نظامی

باغبانی, زراعت, گیاهان دارویی

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: ESONE908351

مهندس جواد شیردل
مهندس جواد شیردل

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EJASH806551

مهندس جواد شیردل

خراسان شمالی

مهندس جواد شیردل

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EJASH806551

مهندس سعیده سعادتی فر
مهندس سعیده سعادتی فر

باغبانی/زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESASA337451

مهندس سعیده سعادتی فر

خراسان رضوی

مهندس سعیده سعادتی فر

باغبانی, زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESASA337451

مهندس مهلا قاسمی
مهندس مهلا قاسمی

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMAGH51

مهندس مهلا قاسمی

خراسان رضوی

مهندس مهلا قاسمی

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMAGH51

مهندس علی سالاری
مهندس علی سالاری

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EALSA412117

مهندس علی سالاری

گلستان

مهندس علی سالاری

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EALSA412117

مهندس محمد قائدی
مهندس محمد قائدی

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد

کد کارشناس: EMOGH257071

مهندس محمد قائدی

فارس

مهندس محمد قائدی

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد

کد کارشناس: EMOGH257071

دکتر بابک ملکیان
دکتر بابک ملکیان

زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EBAMA51

دکتر بابک ملکیان

خراسان رضوی

دکتر بابک ملکیان

زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EBAMA51

دکتر صالح محمدی
دکتر صالح محمدی

باغبانی/زراعت/گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: ESAMO097413

دکتر صالح محمدی

گیلان

دکتر صالح محمدی

باغبانی, زراعت, گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: ESAMO097413

مهندس میترا ظفرنیا
مهندس میترا ظفرنیا

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EMIZA353617

مهندس میترا ظفرنیا

گلستان

مهندس میترا ظفرنیا

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EMIZA353617

مهندس الناز خرم فرهادی
مهندس الناز خرم فرهادی

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EELKH166311

مهندس الناز خرم فرهادی

مازندران

مهندس الناز خرم فرهادی

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EELKH166311

خانم مهندس یحیایی
خانم مهندس یحیایی

باغبانی

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EFAYA51

خانم مهندس یحیایی

خراسان رضوی

خانم مهندس یحیایی

باغبانی

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EFAYA51

مهندس علی اکبر ایزدی
مهندس علی اکبر ایزدی

باغبانی/گلخانه/گیاهان دارویی

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EALEZ452151

مهندس علی اکبر ایزدی

خراسان رضوی

مهندس علی اکبر ایزدی

باغبانی, گلخانه, گیاهان دارویی

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EALEZ452151

مهندس سیامک صفوی پور
مهندس سیامک صفوی پور

باغبانی

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESISA380451

مهندس سیامک صفوی پور

خراسان رضوی

مهندس سیامک صفوی پور

باغبانی

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESISA380451

مهندس سید سعید حسینی
مهندس سید سعید حسینی

باغبانی/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESAHO295117

مهندس سید سعید حسینی

گلستان

مهندس سید سعید حسینی

باغبانی, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESAHO295117

مهندس حمیدرضا نریمانی
مهندس حمیدرضا نریمانی

باغبانی/زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EHANA31

مهندس حمیدرضا نریمانی

اصفهان

مهندس حمیدرضا نریمانی

باغبانی, زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EHANA31