شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک)

شبکه جامع کارشناسان کشاورزی ایران

کارشناسان تخصصی و حِرَف کشاورزی

حِرَف، مهارت‌ها و تخصص‌های مختلف حوزه کشاورزی در این صفحه در دسترس شما هستند. به راحتی ارتباط بگیرید، مشاوره دریافت نمائید و از خدمات کارشناسان بهره‌مند شوید. برای ارتباط با کارشناس مورد نظر خود میتوانید از جستجو و یا فیلترهای موجود استفاده کنید.

0 +
کارشناس در خدمت شما
38
38 کارشناس در خراسان رضوی
2
2 کارشناس در خراسان شمالی
1
1 کارشناس در آذربایجان شرقی
1
1 کارشناس در آذربایجان غربی
9
9 کارشناس در اصفهان
3
3 کارشناس در تهران
1
1 کارشناس در چهارمحال و بختیاری
4
4 کارشناس در فارس
2
2 کارشناس در کردستان
8
8 کارشناس در گلستان
3
3 کارشناس در مازندران
1
1 کارشناس در گیلان
1
1 کارشناس در مرکزی

جستجوی کارشناس

بر اساس نام

بر اساس کد

استان

مدرک تحصیلی

حوزه فعالیت

حرفه‌ها

حرفه زراعت و باغ
حرفه گلخانه
حرفه دام و طیور

تخصص ویژه

تخصص زراعت
تخصص باغات
تخصص گلخانه
تخصص گلخانه هیدروپونیک
تخصص دام و طیور

زمینه مشاوره

دکتر آرمین اسکوئیان
دکتر آرمین اسکوئیان

باغبانی/زراعت/گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EAROS807051

دکتر آرمین اسکوئیان

خراسان رضوی

دکتر آرمین اسکوئیان

باغبانی, زراعت, گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EAROS807051

دکتر مجتبی حسینیان
دکتر مجتبی حسینیان

باغبانی/زراعت/گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EMOHO773951

دکتر مجتبی حسینیان

خراسان رضوی

دکتر مجتبی حسینیان

باغبانی, زراعت, گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EMOHO773951

مهندس سامان محمدزاده
مهندس سامان محمدزاده

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESAMO994251

مهندس سامان محمدزاده

خراسان رضوی

مهندس سامان محمدزاده

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESAMO994251

مهندس جواد شیردل
مهندس جواد شیردل

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EJASH806551

مهندس جواد شیردل

خراسان شمالی

مهندس جواد شیردل

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EJASH806551

دکتر سمیه نظامی
دکتر سمیه نظامی

باغبانی/زراعت/گیاهان دارویی

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: ESONE908351

دکتر سمیه نظامی

خراسان رضوی

دکتر سمیه نظامی

باغبانی, زراعت, گیاهان دارویی

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: ESONE908351

دکتر محمد سیبی
دکتر محمد سیبی

باغبانی/زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EMOSI531087

دکتر محمد سیبی

کردستان

دکتر محمد سیبی

باغبانی, زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EMOSI531087

مهندس علی سالاری
مهندس علی سالاری

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EALSA412117

مهندس علی سالاری

گلستان

مهندس علی سالاری

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EALSA412117

مهندس محمد قائدی
مهندس محمد قائدی

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد

کد کارشناس: EMOGH257071

مهندس محمد قائدی

فارس

مهندس محمد قائدی

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد

کد کارشناس: EMOGH257071

مهندس سعیده سعادتی فر
مهندس سعیده سعادتی فر

باغبانی/زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESASA337451

مهندس سعیده سعادتی فر

خراسان رضوی

مهندس سعیده سعادتی فر

باغبانی, زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESASA337451

مهندس مهلا قاسمی
مهندس مهلا قاسمی

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMAGH51

مهندس مهلا قاسمی

خراسان رضوی

مهندس مهلا قاسمی

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMAGH51

دکتر جعفر نباتی
دکتر جعفر نباتی

باغبانی/زراعت/گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EJANA718151

دکتر جعفر نباتی

خراسان رضوی

دکتر جعفر نباتی

باغبانی, زراعت, گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EJANA718151

دکتر بابک ملکیان
دکتر بابک ملکیان

زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EBAMA51

دکتر بابک ملکیان

خراسان رضوی

دکتر بابک ملکیان

زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EBAMA51

دکتر صالح محمدی
دکتر صالح محمدی

باغبانی/زراعت/گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: ESAMO097413

دکتر صالح محمدی

گیلان

دکتر صالح محمدی

باغبانی, زراعت, گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: ESAMO097413

مهندس میترا ظفرنیا
مهندس میترا ظفرنیا

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EMIZA353617

مهندس میترا ظفرنیا

گلستان

مهندس میترا ظفرنیا

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EMIZA353617

مهندس الناز خرم فرهادی
مهندس الناز خرم فرهادی

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EELKH166311

مهندس الناز خرم فرهادی

مازندران

مهندس الناز خرم فرهادی

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EELKH166311

خانم مهندس یحیایی
خانم مهندس یحیایی

باغبانی

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EFAYA51

خانم مهندس یحیایی

خراسان رضوی

خانم مهندس یحیایی

باغبانی

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EFAYA51

مهندس علی اکبر ایزدی
مهندس علی اکبر ایزدی

باغبانی/گلخانه/گیاهان دارویی

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EALEZ452151

مهندس علی اکبر ایزدی

خراسان رضوی

مهندس علی اکبر ایزدی

باغبانی, گلخانه, گیاهان دارویی

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EALEZ452151

مهندس سیامک صفوی پور
مهندس سیامک صفوی پور

باغبانی

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESISA380451

مهندس سیامک صفوی پور

خراسان رضوی

مهندس سیامک صفوی پور

باغبانی

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESISA380451

مهندس سید سعید حسینی
مهندس سید سعید حسینی

باغبانی/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESAHO295117

مهندس سید سعید حسینی

گلستان

مهندس سید سعید حسینی

باغبانی, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESAHO295117

مهندس حمیدرضا نریمانی
مهندس حمیدرضا نریمانی

باغبانی/زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EHANA31

مهندس حمیدرضا نریمانی

اصفهان

مهندس حمیدرضا نریمانی

باغبانی, زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EHANA31

مهندس محمدحسین مودی
مهندس محمدحسین مودی

زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EHOMO837851

مهندس محمدحسین مودی

خراسان رضوی

مهندس محمدحسین مودی

زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EHOMO837851

مهندس محمدعلی جوادی
مهندس محمدعلی جوادی

باغبانی/زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EMOJA51

مهندس محمدعلی جوادی

خراسان رضوی

مهندس محمدعلی جوادی

باغبانی, زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EMOJA51

مهندس بهروز بیانی راد
مهندس بهروز بیانی راد

زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EBEBA215551

مهندس بهروز بیانی راد

خراسان رضوی

مهندس بهروز بیانی راد

زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EBEBA215551

دکتر اکبر سیفی
دکتر اکبر سیفی

باغبانی/زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EAKSE715641

دکتر اکبر سیفی

آذربایجان شرقی

دکتر اکبر سیفی

باغبانی, زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EAKSE715641

جناب آقای منوچهری
جناب آقای منوچهری

باغبانی

کارشناس خبره

کد کارشناس: EMOMA946817

جناب آقای منوچهری

گلستان

جناب آقای منوچهری

باغبانی

کارشناس خبره

کد کارشناس: EMOMA946817

مهندس محمد آدینه پور
مهندس محمد آدینه پور

باغبانی/زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMOAD476551

مهندس محمد آدینه پور

خراسان رضوی

مهندس محمد آدینه پور

باغبانی, زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMOAD476551

مهندس زهرا باغداردلگشا
مهندس زهرا باغداردلگشا

باغبانی/گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EZABA539551

مهندس زهرا باغداردلگشا

خراسان رضوی

مهندس زهرا باغداردلگشا

باغبانی, گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EZABA539551

دکتر سجاد میجانی
دکتر سجاد میجانی

باغبانی/زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: ESAMI448151

دکتر سجاد میجانی

خراسان رضوی

دکتر سجاد میجانی

باغبانی, زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: ESAMI448151

مهندس نیلوفر امینی
مهندس نیلوفر امینی

زراعت/گیاهان دارویی

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ENIAM326121

مهندس نیلوفر امینی

تهران

مهندس نیلوفر امینی

زراعت, گیاهان دارویی

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ENIAM326121

مهندس خلیل کوکبی
مهندس خلیل کوکبی

زراعت

کارشناس خبره

کد کارشناس: EKHKO364051

مهندس خلیل کوکبی

خراسان رضوی

مهندس خلیل کوکبی

زراعت

کارشناس خبره

کد کارشناس: EKHKO364051

آقای حیدر تقی یار
آقای حیدر تقی یار

باغبانی/زراعت

کارشناس خبره

کد کارشناس: EHATA543531

آقای حیدر تقی یار

اصفهان

آقای حیدر تقی یار

باغبانی, زراعت

کارشناس خبره

کد کارشناس: EHATA543531

مهندس نیلوفر خلیلی
مهندس نیلوفر خلیلی

باغبانی/زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EKHNI164311

مهندس نیلوفر خلیلی

مازندران

مهندس نیلوفر خلیلی

باغبانی, زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EKHNI164311

مهندس صدیقه اسلامی
مهندس صدیقه اسلامی

باغبانی/زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: ESEES315538

مهندس صدیقه اسلامی

چهارمحال بختیاری

مهندس صدیقه اسلامی

باغبانی, زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: ESEES315538

دکتر فاطمه جعفرپور
دکتر فاطمه جعفرپور

باغبانی/گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EFAJA154151

دکتر فاطمه جعفرپور

خراسان رضوی

دکتر فاطمه جعفرپور

باغبانی, گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EFAJA154151

مهندس مهناز فرهاد پور
مهندس مهناز فرهاد پور

باغبانی/گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMAFA689151

مهندس مهناز فرهاد پور

خراسان رضوی

مهندس مهناز فرهاد پور

باغبانی, گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMAFA689151

دکتر ارسلان صادقیان
دکتر ارسلان صادقیان

زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EARSA379731

دکتر ارسلان صادقیان

اصفهان

دکتر ارسلان صادقیان

زراعت

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EARSA379731

مهندس علیرضا صیامی
مهندس علیرضا صیامی

باغبانی/زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EALSI601921

مهندس علیرضا صیامی

تهران

مهندس علیرضا صیامی

باغبانی, زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EALSI601921

مهندس مریم امینی
مهندس مریم امینی

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس خبره

کد کارشناس: EMAAM801031

مهندس مریم امینی

اصفهان

مهندس مریم امینی

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس خبره

کد کارشناس: EMAAM801031

مهندس داریوش اکبریان
مهندس داریوش اکبریان

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EDAAK008151

مهندس داریوش اکبریان

خراسان رضوی

مهندس داریوش اکبریان

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EDAAK008151

مهندس حمید رضا عظیمی
مهندس حمید رضا عظیمی

باغبانی

کارشناس خبره

کد کارشناس: EHAAZ635331

مهندس حمید رضا عظیمی

اصفهان

مهندس حمید رضا عظیمی

باغبانی

کارشناس خبره

کد کارشناس: EHAAZ635331

مهندس فاطمه مرادی
مهندس فاطمه مرادی

باغبانی/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EFAMO528531

مهندس فاطمه مرادی

اصفهان

مهندس فاطمه مرادی

باغبانی, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EFAMO528531

مهندس امیر احمدی آهنگ
مهندس امیر احمدی آهنگ

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: ERAAM761451

مهندس امیر احمدی آهنگ

خراسان رضوی

مهندس امیر احمدی آهنگ

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: ERAAM761451

مهندس سجاد محبوب
مهندس سجاد محبوب

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESAMA088331

مهندس سجاد محبوب

اصفهان

مهندس سجاد محبوب

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESAMA088331

دکتر رضا خدادادی
دکتر رضا خدادادی

باغبانی/زراعت/گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EREKH761117

دکتر رضا خدادادی

گلستان

دکتر رضا خدادادی

باغبانی, زراعت, گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EREKH761117

مهندس نجیبه جهانگیرزاده
مهندس نجیبه جهانگیرزاده

زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ENAJA640344

مهندس نجیبه جهانگیرزاده

آذربایجان غربی

مهندس نجیبه جهانگیرزاده

زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ENAJA640344

مهندس مرضیه دشت بین
مهندس مرضیه دشت بین

زراعت

کارشناس خبره

کد کارشناس: EMADA015658

مهندس مرضیه دشت بین

خراسان شمالی

مهندس مرضیه دشت بین

زراعت

کارشناس خبره

کد کارشناس: EMADA015658

مهندس نازیلا صمدائی
مهندس نازیلا صمدائی

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: ENASA829711

مهندس نازیلا صمدائی

مازندران

مهندس نازیلا صمدائی

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: ENASA829711

مهندس نجمه برزگر
مهندس نجمه برزگر

باغبانی/زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ENABA727771

مهندس نجمه برزگر

فارس

مهندس نجمه برزگر

باغبانی, زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ENABA727771

مهندس علیرضا قنبری
مهندس علیرضا قنبری

باغبانی

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EALGH949951

مهندس علیرضا قنبری

خراسان رضوی

مهندس علیرضا قنبری

باغبانی

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EALGH949951

مهندس مصیب دهقانی
مهندس مصیب دهقانی

زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMODE540651

مهندس مصیب دهقانی

خراسان رضوی

مهندس مصیب دهقانی

زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMODE540651

مهندس نازنین جعفرزاده
مهندس نازنین جعفرزاده

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: ENAJA041851

مهندس نازنین جعفرزاده

خراسان رضوی

مهندس نازنین جعفرزاده

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: ENAJA041851

مهندس مجتبی سرشار
مهندس مجتبی سرشار

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EMOSA468151

مهندس مجتبی سرشار

خراسان رضوی

مهندس مجتبی سرشار

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EMOSA468151

دکتر یونس مظلوم علی آبادی
دکتر یونس مظلوم علی آبادی

باغبانی/زراعت/گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EYOMA289751

دکتر یونس مظلوم علی آبادی

خراسان رضوی

دکتر یونس مظلوم علی آبادی

باغبانی, زراعت, گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EYOMA289751

مهندس مریم وکیلی
مهندس مریم وکیلی

زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMAVA739851

مهندس مریم وکیلی

خراسان رضوی

مهندس مریم وکیلی

زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMAVA739851

مهندس محمد رضا مختاری
مهندس محمد رضا مختاری

زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMOMO940151

مهندس محمد رضا مختاری

خراسان رضوی

مهندس محمد رضا مختاری

زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMOMO940151

مهندس مژگان یوسفی
مهندس مژگان یوسفی

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EMOYO900817

مهندس مژگان یوسفی

گلستان

مهندس مژگان یوسفی

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EMOYO900817

مهندس اعظم گرمئی
مهندس اعظم گرمئی

زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EAZGA265251

مهندس اعظم گرمئی

خراسان رضوی

مهندس اعظم گرمئی

زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EAZGA265251

مهندس محمد متین نجفی
مهندس محمد متین نجفی

باغبانی

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMONA421086

مهندس محمد متین نجفی

مرکزی

مهندس محمد متین نجفی

باغبانی

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMONA421086

مهندس حسین حسین زاده
مهندس حسین حسین زاده

باغبانی

کارشناس خبره

کد کارشناس: EHOHO275951

مهندس حسین حسین زاده

خراسان رضوی

مهندس حسین حسین زاده

باغبانی

کارشناس خبره

کد کارشناس: EHOHO275951

مهندس علیرضا بخشی
مهندس علیرضا بخشی

باغبانی/زراعت

کارشناس

کد کارشناس: EALBA398951

مهندس علیرضا بخشی

خراسان رضوی

مهندس علیرضا بخشی

باغبانی, زراعت

کارشناس

کد کارشناس: EALBA398951

مهندس مجتبی فروغی
مهندس مجتبی فروغی

باغبانی/گلخانه/گیاهان دارویی

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMOFO176531

مهندس مجتبی فروغی

اصفهان

مهندس مجتبی فروغی

باغبانی, گلخانه, گیاهان دارویی

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EMOFO176531

مهندس صالح روحانی
مهندس صالح روحانی

باغبانی/گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: ESARO920251

مهندس صالح روحانی

خراسان رضوی

مهندس صالح روحانی

باغبانی, گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: ESARO920251

مهندس عبدالوهاب معادل
مهندس عبدالوهاب معادل

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EABMO609117

مهندس عبدالوهاب معادل

گلستان

مهندس عبدالوهاب معادل

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EABMO609117

دکتر فاروق مفاخری
دکتر فاروق مفاخری

باغبانی/گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EFAMA007587

دکتر فاروق مفاخری

کردستان

دکتر فاروق مفاخری

باغبانی, گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EFAMA007587

آقای رضا مشتاقی
آقای رضا مشتاقی

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس خبره

کد کارشناس: EREMO283817

آقای رضا مشتاقی

گلستان

آقای رضا مشتاقی

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس خبره

کد کارشناس: EREMO283817

مهندس حمید موراسبانی
مهندس حمید موراسبانی

باغبانی/زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EHAMO274154

مهندس حمید موراسبانی

سیستان و بلوچستان

مهندس حمید موراسبانی

باغبانی, زراعت

کارشناس کشاورزی

کد کارشناس: EHAMO274154

دکتر مسعود آندیده
دکتر مسعود آندیده

باغبانی/زراعت/گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EMAAN828471

دکتر مسعود آندیده

فارس

دکتر مسعود آندیده

باغبانی, زراعت, گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EMAAN828471

مهندس بهرام رزمجویی
مهندس بهرام رزمجویی

باغبانی/زراعت/گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EBARA455871

مهندس بهرام رزمجویی

فارس

مهندس بهرام رزمجویی

باغبانی, زراعت, گلخانه

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EBARA455871

مهندس محمد یوسف شاهرخی
مهندس محمد یوسف شاهرخی

باغبانی/زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EMOSH854451

مهندس محمد یوسف شاهرخی

خراسان رضوی

مهندس محمد یوسف شاهرخی

باغبانی, زراعت

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: EMOSH854451

مهندس سارا جلائی
مهندس سارا جلائی

باغبانی

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESAJA673151

مهندس سارا جلائی

خراسان رضوی

مهندس سارا جلائی

باغبانی

کارشناس ارشد کشاورزی

کد کارشناس: ESAJA673151

دکتر امین شجاعی
دکتر امین شجاعی

باغبانی/گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EAMSH741931

دکتر امین شجاعی

اصفهان

دکتر امین شجاعی

باغبانی, گلخانه

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EAMSH741931

آقای مهدی صادق شهری
آقای مهدی صادق شهری

باغبانی/زراعت

کارشناس خبره

کد کارشناس: EMASA199151

آقای مهدی صادق شهری

خراسان رضوی

آقای مهدی صادق شهری

باغبانی, زراعت

کارشناس خبره

کد کارشناس: EMASA199151

دکتر حامد مزینانی
دکتر حامد مزینانی

علوم دام

دکتری علوم دامی

کد کارشناس: EHAMA366621

دکتر حامد مزینانی

تهران

دکتر حامد مزینانی

علوم دام

دکتری علوم دامی

کد کارشناس: EHAMA366621

مهندس محمد رضا احمدی
مهندس محمد رضا احمدی

علوم دام

کارشناس ارشد علوم دامی

کد کارشناس: EMOAH846051

مهندس محمد رضا احمدی

خراسان رضوی

مهندس محمد رضا احمدی

علوم دام

کارشناس ارشد علوم دامی

کد کارشناس: EMOAH846051

دکتر مریم کمالی
دکتر مریم کمالی

باغبانی/گلخانه/گیاهان دارویی

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EMAKA523751

دکتر مریم کمالی

خراسان رضوی

دکتر مریم کمالی

باغبانی, گلخانه, گیاهان دارویی

دکتری کشاورزی

کد کارشناس: EMAKA523751