اینجا شبکه کارشناسان کشاورزی است

مسیری برای رشد، آموزش و حل مسائل کشاورزان

اینجا در کنار یکدیگر از چالش ها عبور می کنیم، تجربه کسب می‌کنیم و بر فرهنگ کشاورزی میهن عزیزمان تاثیر‌گذار هستیم. کیفیت کشاورزی را افزایش می دهیم تا همگی از منافع آن بهره‌مند شوند. کارشناسان، فارغ‌التحصیلان، دانشجویان و خبرگان در بخش کشاورزی، با پیوستن به تیم کارشناسان تخصصی، مهارت و تخصص خود را معرفی کرده و ارتقاء دهید. برای پیوستن به شبکه جامع کارشناسان کشاورزی ایران، شرایط همکاری را مطالعه کنید

شرایط همکاری

filtericon

شرایط همکاری با agroiranexpert

برای همکاری با شبکه جامع کارشناسان کشاورزی ایران باید حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشید

motkhases

متخصص

1 . اساتید و هیئت علمی رشته کشاورزی
2 . دانش آموختگان رشته کشاورزی
3 . دانشجویان رشته کشاورزی

khebre

کاردان

افرادی که تحصیلات دانشگاهی در حوزه کشاورزی ندارند ولی دارای تجربه و مهارت بالایی در کشاورزی هستند.

شرایط همکاری را دارم

filtericon

مراحل همکاری

1 . تکمیل فرم همکاری
2 . طراحی صفحه اختصاصی کارشناس
3 . شروع فعالیت کارشناس

شروع همکاری

همکاری با شبکه جامع کارشناسان کشاورزی ایران (agroiranexpert) در بستر وب با لینک و صفحه اختصاصی آغاز می‌شود. در مسیر این همکاری، درآمد مناسب با حفظ شأن و افزایش توانایی کارشناس در حوزه های تخصصی فرد در نظر گرفته شده است. همکاری شما با agroiranexpert به فرهنگ درست کشاورزی کمک می کند. صفحه اختصاصی کارشناس، در سایت agroiranexpert مسیر ارتباطی شما و کشاورز است.

تکمیل فرم همکاری